k.ú.: 748846 - Lipňany u Skryjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590576 - Dukovany NUTS5 CZ0634590576
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 2162210
zahrada 3 2098
ovoc. sad 1 2671
travní p. 37 61736
lesní poz 14 632611
vodní pl. nádrž umělá 10 32705
vodní pl. rybník 2 13104
vodní pl. tok přirozený 8 4612
vodní pl. tok umělý 12 2212
zast. pl. 2 539
ostat.pl. jiná plocha 21 51304
ostat.pl. ostat.komunikace 18 44611
ostat.pl. silnice 10 10986
Celkem KN 425 3021399
Par. KMD 425 3021399
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če obč.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2
LV 48
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 10:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.