k.ú.: 748854 - Skryje nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590576 - Dukovany NUTS5 CZ0634590576
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2503072
zahrada 10 8454
travní p. 17 67115
lesní poz 103 1113526
vodní pl. nádrž umělá 1 2315
vodní pl. rybník 1 1770
vodní pl. tok přirozený 12 153450
vodní pl. tok umělý 2 2307
vodní pl. zamokřená pl. 1 638
zast. pl. 68 177375
ostat.pl. jiná plocha 51 112104
ostat.pl. manipulační pl. 12 417153
ostat.pl. neplodná půda 7 3803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 31072
ostat.pl. ostat.komunikace 69 173693
ostat.pl. zeleň 3 1103
Celkem KN 627 4768950
Par. KMD 627 4768950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 47
bez čp/če tech.vyb 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 68
LV 71
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2015
S-SK ŠD 1:2500 1943 28.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 17.05.2022 00:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.