k.ú.: 748862 - Skrýšov u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 2165291
zahrada 180 74654
travní p. mez, stráň 1 366
travní p. 224 595856
lesní poz 11 266181
vodní pl. nádrž umělá 6 6167
vodní pl. rybník 6 10663
vodní pl. tok umělý 10 4641
vodní pl. zamokřená pl. 1 377
zast. pl. společný dvůr 5 86
zast. pl. zbořeniště 2 234
zast. pl. 122 32980
ostat.pl. jiná plocha 99 59788
ostat.pl. manipulační pl. 12 14864
ostat.pl. neplodná půda 18 12508
ostat.pl. ostat.komunikace 113 67654
ostat.pl. silnice 7 15238
Celkem KN 1060 3327548
Par. DKM 1060 3327548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
LV 221
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2007
THM-V 1:1000 01.07.1983 21.03.2007
S-SK GS 1:2880 1829 01.07.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.