k.ú.: 748901 - Skřinářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596761 - Skřinářov NUTS5 CZ0635596761
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 620 2707090
zahrada 78 66881
ovoc. sad 7 11945
travní p. 214 375717
lesní poz les s budovou 38 2018
lesní poz 145 5431336
vodní pl. nádrž umělá 3 2682
vodní pl. rybník 3 63452
vodní pl. tok umělý 45 3839
vodní pl. zamokřená pl. 1 36
zast. pl. zbořeniště 5 555
zast. pl. 158 44880
ostat.pl. jiná plocha 63 62992
ostat.pl. manipulační pl. 31 29924
ostat.pl. neplodná půda 54 31263
ostat.pl. ostat.komunikace 115 94098
ostat.pl. silnice 63 40147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 3965
ostat.pl. zeleň 41 7886
Celkem KN 1701 8980706
Par. KMD 1701 8980706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 188
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 235
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 28.05.2022 19:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.