k.ú.: 748927 - Skřípov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590002 - Skřípov NUTS5 CZ0713590002
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 4492376
zahrada 330 182792
travní p. 222 1123260
lesní poz 132 2987250
vodní pl. nádrž přírodní 1 158
vodní pl. nádrž umělá 10 95098
vodní pl. tok přirozený 8 20106
vodní pl. tok umělý 10 21380
zast. pl. zbořeniště 3 976
zast. pl. 273 88533
ostat.pl. jiná plocha 117 158919
ostat.pl. manipulační pl. 42 47834
ostat.pl. neplodná půda 5 1722
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1247
ostat.pl. ostat.komunikace 248 426634
ostat.pl. pohřeb. 1 1632
ostat.pl. silnice 31 96398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3682
ostat.pl. zeleň 102 1328769
Celkem KN 1771 11078766
Par. DKM 1771 11078766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 256
LV 365
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.2009 intravilán
DKM-KPÚ 19.12.2002 1:1000 22.02.2003 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.12.2002 28.02.1824 1:2880, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.04.2009 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.