k.ú.: 748951 - Skřivaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 544248 - Pavlíkov NUTS5 CZ020C544248
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1771182
zahrada 78 53951
ovoc. sad 5 13070
travní p. 61 824488
lesní poz ostat.komunikace 23 13237
lesní poz 103 5709377
vodní pl. nádrž umělá 2 5035
vodní pl. tok přirozený 23 51699
vodní pl. tok umělý 3 1361
vodní pl. zamokřená pl. 3 8293
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 8 1782
zast. pl. 114 51460
ostat.pl. jiná plocha 45 59139
ostat.pl. manipulační pl. 1 1485
ostat.pl. neplodná půda 49 23707
ostat.pl. ostat.komunikace 61 103056
ostat.pl. pohřeb. 1 647
ostat.pl. silnice 4 33022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1921
ostat.pl. zeleň 2 867
Celkem KN 700 8728902
Par. DKM 394 8522988
Par. KMD 306 205914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 112
LV 131
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2020 1:1000 07.01.2021 *)
KMD 1:1000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1841 07.01.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.05.2022 22:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.