k.ú.: 749028 - Skuhrov u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563803 - Skuhrov NUTS5 CZ0512563803
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 238724
zahrada skleník-pařeniš. 1 157
zahrada 240 247717
ovoc. sad 12 42425
travní p. školka 7 34799
travní p. 634 1766018
lesní poz les(ne hospodář) 1 10507
lesní poz školka 1 316
lesní poz 333 1445156
vodní pl. nádrž umělá 3 1486
vodní pl. tok přirozený 12 12097
vodní pl. zamokřená pl. 1 599
zast. pl. zbořeniště 6 736
zast. pl. 370 59225
ostat.pl. jiná plocha 19 3487
ostat.pl. manipulační pl. 52 22298
ostat.pl. neplodná půda 143 123419
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 36
ostat.pl. ostat.komunikace 205 171877
ostat.pl. pohřeb. 2 3562
ostat.pl. silnice 6 46793
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14386
ostat.pl. zeleň 15 15143
Celkem KN 2123 4260963
Par. DKM 2123 4260963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 132
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 365
byt.z. byt 15
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 19
LV 496
spoluvlastník 753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.11.2014 1:1000 04.12.2014 *)
DKM 01.09.1995 1:1000 01.09.1995 *) Od -ověř TO. Nové mapování rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1995 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 22:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.