k.ú.: 749036 - Skuhrov u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569470 - Skuhrov NUTS5 CZ0631569470
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 3034710
zahrada 99 54730
travní p. 605 635271
lesní poz 150 952458
vodní pl. rybník 8 21775
vodní pl. tok přirozený 4 2949
vodní pl. tok umělý 62 8543
zast. pl. zbořeniště 3 136
zast. pl. 186 67171
ostat.pl. jiná plocha 77 29308
ostat.pl. manipulační pl. 12 19586
ostat.pl. neplodná půda 9 10639
ostat.pl. ostat.komunikace 95 82540
ostat.pl. pohřeb. 1 1435
ostat.pl. silnice 8 68964
Celkem KN 1848 4990215
Par. KMD 1848 4990215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 174
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 246
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1838 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 10:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.