k.ú.: 749125 - Malnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 4405731
chmelnice 124 922415
zahrada 41 23258
travní p. 26 39970
vodní pl. nádrž umělá 1 252
vodní pl. tok přirozený 48 37936
vodní pl. tok umělý 11 2314
zast. pl. společný dvůr 2 1948
zast. pl. zbořeniště 4 1138
zast. pl. 72 43240
ostat.pl. jiná plocha 25 51593
ostat.pl. manipulační pl. 26 70456
ostat.pl. neplodná půda 181 89689
ostat.pl. ostat.komunikace 58 85922
ostat.pl. silnice 11 46523
ostat.pl. zeleň 4 1093
Celkem KN 1236 5823478
Par. KMD 1236 5823478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 70
LV 124
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2014
S-SK GS 1:2880 1843 14.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.