k.ú.: 749133 - Skupice u Postoloprt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2947469
chmelnice 39 509908
zahrada 43 19633
ovoc. sad 6 21253
travní p. 84 213125
lesní poz 5 18837
vodní pl. tok přirozený 26 404913
vodní pl. zamokřená pl. 8 19644
zast. pl. společný dvůr 4 294
zast. pl. zbořeniště 6 1318
zast. pl. 149 69276
ostat.pl. jiná plocha 27 29145
ostat.pl. manipulační pl. 25 31545
ostat.pl. neplodná půda 48 89932
ostat.pl. ostat.komunikace 85 70722
ostat.pl. pohřeb. 1 3862
ostat.pl. silnice 12 41570
ostat.pl. zeleň 3 1764
Celkem KN 779 4494210
PK 1266 2611687
Celkem ZE 1266 2611687
Par. DKM 74 414011
Par. KMD 297 206084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 72
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 140
LV 170
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2018
DKM 1:1000 16.12.2016
KMD 1:1000 28.05.2015
ZMVM 14.12.2001 1:1000 14.12.2001 *) 16.12.2016 Jedná se o JPÚ - Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě čj.: 12/2001 - JPÚ 2/93/HR ze dne 27.11.2001. Právní moc ke dni 14.12.2001.
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.05.2022 13:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.