k.ú.: 749176 - Skutíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 1837334
zahrada 87 63278
ovoc. sad 7 14564
travní p. 190 336143
lesní poz 117 478138
vodní pl. nádrž umělá 1 258
vodní pl. rybník 1 611
zast. pl. společný dvůr 3 572
zast. pl. zbořeniště 2 228
zast. pl. 87 33355
ostat.pl. jiná plocha 17 16089
ostat.pl. manipulační pl. 26 22040
ostat.pl. neplodná půda 44 22156
ostat.pl. ostat.komunikace 38 51536
ostat.pl. silnice 3 14318
Celkem KN 943 2890620
Par. KMD 943 2890620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 81
LV 135
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.