k.ú.: 749214 - Velebudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 9204
zahrada 1 64
travní p. 4 14060
lesní poz 1 59378
vodní pl. nádrž umělá 5 16869
vodní pl. tok přirozený 9 9541
vodní pl. tok umělý 10 3390
zast. pl. společný dvůr 1 219
zast. pl. zbořeniště 1 423
zast. pl. 117 216558
ostat.pl. dráha 2 1699
ostat.pl. jiná plocha 81 829583
ostat.pl. manipulační pl. 46 124914
ostat.pl. neplodná půda 9 13403
ostat.pl. ostat.komunikace 83 119424
ostat.pl. silnice 10 67810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 197562
ostat.pl. zeleň 60 443118
Celkem KN 452 2127219
Par. DKM 452 2127219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 5
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 8
Celkem BUD 115
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 3
LV 84
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
ZMVM 1:2000 01.10.1991 31.12.1996
S-SK GS 1:2880 1894 30.09.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.