k.ú.: 749222 - Skytaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 3531359
zahrada 58 56170
ovoc. sad 4 30746
travní p. 98 556013
lesní poz 33 5588170
vodní pl. nádrž přírodní 1 3304
vodní pl. nádrž umělá 2 11503
vodní pl. tok přirozený 13 20385
zast. pl. společný dvůr 2 1325
zast. pl. zbořeniště 11 10659
zast. pl. 59 37064
ostat.pl. dobývací prost. 2 88049
ostat.pl. jiná plocha 25 40659
ostat.pl. manipulační pl. 8 33583
ostat.pl. mez, stráň 3 8637
ostat.pl. neplodná půda 38 130991
ostat.pl. ostat.komunikace 46 89410
ostat.pl. pohřeb. 1 1300
ostat.pl. silnice 7 49627
ostat.pl. zeleň 4 1558
Celkem KN 767 10290512
Par. KMD 767 10290512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 58
LV 73
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 21.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.