k.ú.: 749231 - Vrbička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1272154
zahrada 43 45218
ovoc. sad 79 612499
travní p. 156 1600517
lesní poz les(ne hospodář) 6 83635
lesní poz 7 79331
vodní pl. nádrž přírodní 6 624
vodní pl. nádrž umělá 2 3108
vodní pl. rybník 1 4388
vodní pl. tok přirozený 9 15930
zast. pl. 53 45307
ostat.pl. jiná plocha 11 26220
ostat.pl. manipulační pl. 9 77490
ostat.pl. mez, stráň 6 6585
ostat.pl. neplodná půda 22 60604
ostat.pl. ostat.komunikace 35 52537
ostat.pl. silnice 6 31884
ostat.pl. skládka 4 8901
ostat.pl. zeleň 2 141
Celkem KN 590 4027073
Par. KMD 590 4027073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 52
LV 49
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 22:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.