k.ú.: 749320 - Hořensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577529 - Slaná NUTS5 CZ0514577529
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 321096
zahrada 42 39585
ovoc. sad 1 2909
travní p. 217 523986
lesní poz 34 1301389
vodní pl. tok přirozený 14 14009
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 2 194
zast. pl. 80 14582
ostat.pl. jiná plocha 11 7834
ostat.pl. manipulační pl. 9 5619
ostat.pl. neplodná půda 35 20974
ostat.pl. ostat.komunikace 36 21389
ostat.pl. pohřeb. 1 1371
ostat.pl. silnice 79 37598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1661
ostat.pl. zeleň 2 614
Celkem KN 598 2314828
Par. KMD 598 2314828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 78
LV 95
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 18.11.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.