k.ú.: 749621 - Slatina u Velvar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532827 - Slatina NUTS5 CZ0203532827
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 3936231
zahrada 218 159927
ovoc. sad 7 17244
travní p. 28 78915
lesní poz 17 349539
vodní pl. nádrž umělá 3 36008
vodní pl. tok přirozený 15 23516
vodní pl. zamokřená pl. 2 10458
zast. pl. společný dvůr 5 1300
zast. pl. zbořeniště 5 1078
zast. pl. 322 109811
ostat.pl. jiná plocha 55 26686
ostat.pl. manipulační pl. 18 69809
ostat.pl. neplodná půda 92 104945
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 42
ostat.pl. ostat.komunikace 78 137756
ostat.pl. pohřeb. 1 1048
ostat.pl. silnice 10 68822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15537
ostat.pl. zeleň 22 65926
Celkem KN 1130 5214598
Par. DKM 1130 5214598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 320
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 343
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2013
DKM-KPÚ 1:1000 08.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 23.07.2019 15:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.