k.ú.: 749664 - Březinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578762 - Slatina NUTS5 CZ0533578762
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 225924
zahrada 34 23115
travní p. 66 354865
lesní poz 82 530563
zast. pl. zbořeniště 1 28
zast. pl. 13 3440
ostat.pl. jiná plocha 29 24178
ostat.pl. manipulační pl. 55 123346
ostat.pl. neplodná půda 23 14371
ostat.pl. ostat.komunikace 50 33502
ostat.pl. silnice 2 8828
Celkem KN 378 1342160
Par. KMD 378 1342160
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 13
Celkem BUD 13
LV 27
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.