k.ú.: 749699 - Slatina u Jevišovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594776 - Slatina NUTS5 CZ0647594776
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 571 4679007
zahrada 133 83050
ovoc. sad 4 15881
travní p. 30 138136
lesní poz 15 2673750
vodní pl. nádrž umělá 1 471
vodní pl. rybník 4 46476
vodní pl. tok přirozený 35 25488
zast. pl. společný dvůr 2 133
zast. pl. zbořeniště 8 1785
zast. pl. 187 91964
ostat.pl. jiná plocha 71 62949
ostat.pl. manipulační pl. 25 24108
ostat.pl. neplodná půda 15 20785
ostat.pl. ostat.komunikace 80 119258
ostat.pl. silnice 7 50897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6590
ostat.pl. zeleň 3 1435
Celkem KN 1197 8042163
Par. KMD 1197 8042163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 179
LV 238
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KM-D 1:1000 18.04.2002 27.09.2017
S-SK ŠD 1:2500 1903 17.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.