k.ú.: 749761 - Slatina nad Úpou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574422 - Slatina nad Úpou NUTS5 CZ0523574422
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 4003913
zahrada 268 287634
ovoc. sad 6 18151
travní p. mez, stráň 1 615
travní p. 415 1373667
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz les(ne hospodář) 4 328968
lesní poz 247 3422030
vodní pl. nádrž umělá 4 4680
vodní pl. tok přirozený 37 128790
vodní pl. zamokřená pl. 1 179
zast. pl. společný dvůr 1 361
zast. pl. zbořeniště 11 2771
zast. pl. 291 101204
ostat.pl. jiná plocha 100 75848
ostat.pl. manipulační pl. 12 32745
ostat.pl. neplodná půda 10 6521
ostat.pl. ostat.komunikace 277 286102
ostat.pl. pohřeb. 1 1016
ostat.pl. silnice 5 22551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3339
ostat.pl. zeleň 2 1318
Celkem KN 1984 10102431
Par. DKM 1984 10102431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 198
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 292
LV 417
spoluvlastník 618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.04.2004 nové mapování
DKM-KPÚ 14.05.2003 1:1000 19.05.2003 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 22.04.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.