k.ú.: 749788 - Kunčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 1869053
zahrada 99 56580
ovoc. sad 15 10156
travní p. 44 23764
lesní poz les s budovou 35 1243
lesní poz 40 174177
vodní pl. nádrž přírodní 1 10623
vodní pl. rybník 5 74515
vodní pl. tok přirozený 6 9544
vodní pl. tok umělý 4 4302
zast. pl. společný dvůr 5 257
zast. pl. 225 46797
ostat.pl. jiná plocha 23 2789
ostat.pl. manipulační pl. 12 11641
ostat.pl. neplodná půda 19 12193
ostat.pl. ostat.komunikace 96 45674
ostat.pl. pohřeb. 1 484
ostat.pl. silnice 75 74430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 974
ostat.pl. zeleň 2 942
Celkem KN 1099 2430138
Par. DKM 1089 2374922
Par. KMD 10 55216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 135
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 245
LV 315
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.1999
ZMVM 1:2000 01.06.1985 11.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 17:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.