k.ú.: 749796 - Slatiňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 2471635
zahrada 831 391380
ovoc. sad skleník-pařeniš. 3 170
ovoc. sad 18 164851
travní p. 115 212738
lesní poz 31 2252711
vodní pl. nádrž přírodní 1 5147
vodní pl. nádrž umělá 2 229
vodní pl. tok přirozený 44 79285
vodní pl. tok umělý 16 9032
zast. pl. společný dvůr 9 2696
zast. pl. zbořeniště 2 506
zast. pl. 1494 388283
ostat.pl. dráha 20 60666
ostat.pl. jiná plocha 195 77717
ostat.pl. manipulační pl. 148 232578
ostat.pl. neplodná půda 72 38800
ostat.pl. ostat.komunikace 302 225452
ostat.pl. plantáž dřevin 1 490
ostat.pl. pohřeb. 1 6626
ostat.pl. silnice 30 100055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 82439
ostat.pl. zeleň 39 211833
Celkem KN 4094 7015319
Par. DKM 4094 7015319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 552
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 26
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 308
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 36
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1443
byt.z. byt 320
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 19
Celkem JED 347
LV 1713
spoluvlastník 2848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.01.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 08.01.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.