k.ú.: 749800 - Škrovád - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 960109
zahrada 196 110321
ovoc. sad 12 31746
travní p. 70 62920
lesní poz les s budovou 15 624
lesní poz 60 308497
vodní pl. rybník 2 7895
vodní pl. tok přirozený 17 34927
vodní pl. tok umělý 1 643
zast. pl. společný dvůr 5 111
zast. pl. zbořeniště 2 430
zast. pl. 267 84530
ostat.pl. jiná plocha 62 17608
ostat.pl. manipulační pl. 19 44866
ostat.pl. neplodná půda 51 36634
ostat.pl. ostat.komunikace 87 54880
ostat.pl. silnice 12 40439
ostat.pl. zeleň 5 757
Celkem KN 1190 1797937
Par. DKM 1190 1797937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 146
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 4
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 357
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 20.01.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.