k.ú.: 749818 - Slatinice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505111 - Slatinice NUTS5 CZ0712505111
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 771 5024776
zahrada 429 318968
ovoc. sad 22 98202
travní p. 60 83814
lesní poz les s budovou 2 91
lesní poz 72 1178696
vodní pl. nádrž umělá 2 2442
vodní pl. tok přirozený 6 12687
zast. pl. zbořeniště 10 1797
zast. pl. 551 148070
ostat.pl. dráha 4 23424
ostat.pl. jiná plocha 112 54266
ostat.pl. manipulační pl. 17 20284
ostat.pl. neplodná půda 100 156766
ostat.pl. ostat.komunikace 166 179114
ostat.pl. pohřeb. 4 6768
ostat.pl. silnice 10 65080
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31079
ostat.pl. zeleň 27 23589
Celkem KN 2373 7429913
Par. DKM 2373 7429913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 378
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 6
č.p. výroba 2
č.e. garáž 9
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. shromaž. 2
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 535
byt.z. byt 7
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 12
Celkem JED 36
LV 751
spoluvlastník 1427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2005
S-SK ŠD 1:2500 1936 27.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.