k.ú.: 749826 - Slatinky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590011 - Slatinky NUTS5 CZ0713590011
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1196 3553170
vinice 4 3597
zahrada 331 219085
ovoc. sad 13 91850
travní p. 268 407588
lesní poz 92 3402108
vodní pl. nádrž přírodní 1 540
vodní pl. nádrž umělá 1 59
vodní pl. tok přirozený 10 7786
zast. pl. zbořeniště 7 747
zast. pl. 351 74888
ostat.pl. dráha 3 13767
ostat.pl. jiná plocha 33 11140
ostat.pl. manipulační pl. 52 14523
ostat.pl. neplodná půda 182 96825
ostat.pl. ostat.komunikace 127 88616
ostat.pl. silnice 7 33051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3684
Celkem KN 2682 8023024
Par. DKM 60 91249
Par. KMD 2622 7931775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 204
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 335
LV 570
spoluvlastník 828

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.2019
KMD 1:1000 08.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 08.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.