k.ú.: 749851 - Slatiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573469 - Slatiny NUTS5 CZ0522573469
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 915 5392489
zahrada 170 112190
ovoc. sad 13 30775
travní p. 217 490093
lesní poz 172 803039
vodní pl. nádrž přírodní 3 2212
vodní pl. nádrž umělá 1 4899
vodní pl. rybník 2 19953
vodní pl. tok přirozený 114 40389
zast. pl. společný dvůr 3 865
zast. pl. zbořeniště 9 4029
zast. pl. 285 124593
ostat.pl. jiná plocha 125 93432
ostat.pl. manipulační pl. 47 50882
ostat.pl. neplodná půda 15 5551
ostat.pl. ostat.komunikace 315 103864
ostat.pl. pohřeb. 1 1501
ostat.pl. silnice 74 89741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 4966
ostat.pl. zeleň 4 2342
Celkem KN 2493 7377805
Par. DKM 2493 7377805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 147
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 39
Celkem BUD 241
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 13
LV 436
spoluvlastník 1195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2005
THM-V 1:2000 01.04.1969 28.07.2005
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.