k.ú.: 749915 - Slavče u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545023 - Slavče NUTS5 CZ0311545023
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1543670
zahrada 150 114725
travní p. 265 1565213
lesní poz 165 1502522
vodní pl. nádrž umělá 8 20378
vodní pl. rybník 3 9395
vodní pl. tok umělý 20 12943
vodní pl. zamokřená pl. 43 94897
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 5 1277
zast. pl. 262 67699
ostat.pl. jiná plocha 122 63690
ostat.pl. manipulační pl. 72 64767
ostat.pl. mez, stráň 1 7384
ostat.pl. neplodná půda 59 67014
ostat.pl. ostat.komunikace 80 63891
ostat.pl. pohřeb. 2 4007
ostat.pl. silnice 5 50619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8705
ostat.pl. zeleň 7 2152
Celkem KN 1457 5265051
Par. KMD 1457 5265051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 238
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 295
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 24.08.2017 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.