k.ú.: 749958 - Slavětín u Načeradce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 2243928
zahrada 47 40783
travní p. 239 379016
lesní poz 153 2599355
vodní pl. nádrž přírodní 1 173
vodní pl. nádrž umělá 1 593
vodní pl. rybník 5 15086
vodní pl. tok přirozený 3 694
vodní pl. tok umělý 22 3496
zast. pl. zbořeniště 1 173
zast. pl. 60 39204
ostat.pl. jiná plocha 25 19371
ostat.pl. neplodná půda 10 4036
ostat.pl. ostat.komunikace 111 63296
ostat.pl. silnice 31 40660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 918
ostat.pl. zeleň 1 234
Celkem KN 1379 5451016
Par. KMD 1379 5451016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 59
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 117
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2015
S-SK GS 1:2880 1838 12.02.2015 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.05.2022 02:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.