k.ú.: 750034 - Slavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 5655949
zahrada 171 142576
travní p. 151 321716
lesní poz 148 1472166
vodní pl. rybník 1 12164
vodní pl. tok přirozený 13 11133
vodní pl. tok umělý 72 70541
zast. pl. 262 85244
ostat.pl. jiná plocha 25 19547
ostat.pl. manipulační pl. 38 15906
ostat.pl. neplodná půda 27 38358
ostat.pl. ostat.komunikace 73 145530
ostat.pl. pohřeb. 1 2268
ostat.pl. silnice 76 85636
Celkem KN 1405 8078734
Par. KMD 1405 8078734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 38
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 2
Celkem BUD 242
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 7
Celkem JED 24
LV 364
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2017
KMD 1:2880 09.05.2017
KM-D 1:2000 31.12.2003 09.05.2017
S-SK ŠD 1:2500 1919 31.12.2003 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1919


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 21:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.