k.ú.: 750093 - Okrašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591700 - Slavičky NUTS5 CZ0634591700
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1916586
zahrada 43 32769
travní p. 140 287498
lesní poz 36 139398
vodní pl. rybník 5 26200
vodní pl. tok přirozený 1 2131
vodní pl. tok umělý 20 3913
zast. pl. společný dvůr 1 279
zast. pl. zbořeniště 2 40
zast. pl. 53 22562
ostat.pl. jiná plocha 17 7250
ostat.pl. manipulační pl. 10 6740
ostat.pl. neplodná půda 64 46389
ostat.pl. ostat.komunikace 49 26296
ostat.pl. silnice 11 34449
Celkem KN 708 2552500
Par. KMD 708 2552500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 104
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 19:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.