k.ú.: 750107 - Pozďátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591700 - Slavičky NUTS5 CZ0634591700
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3341
orná půda 133 1993898
zahrada 59 37235
travní p. 76 295268
lesní poz les s budovou 9 443
lesní poz 163 676883
vodní pl. nádrž umělá 3 5139
vodní pl. tok přirozený 13 30404
zast. pl. 63 29561
ostat.pl. jiná plocha 18 30159
ostat.pl. manipulační pl. 2 3012
ostat.pl. mez, stráň 6 5191
ostat.pl. neplodná půda 65 112099
ostat.pl. ostat.komunikace 52 84463
ostat.pl. silnice 43 69858
ostat.pl. zeleň 25 96044
Celkem KN 732 3472998
Par. DKM 390 2698964
Par. KMD 342 774034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 72
LV 118
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.08.2019 extravilán
KMD 1:1000 27.10.2017 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.08.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 16.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.