k.ú.: 750115 - Slavičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591700 - Slavičky NUTS5 CZ0634591700
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 2449801
zahrada 65 36942
ovoc. sad 2 5962
travní p. 55 167409
lesní poz 4 17936
vodní pl. nádrž umělá 4 9344
vodní pl. rybník 4 41386
vodní pl. tok přirozený 10 8889
vodní pl. tok umělý 12 11210
zast. pl. 98 45170
ostat.pl. jiná plocha 48 40015
ostat.pl. manipulační pl. 5 27548
ostat.pl. neplodná půda 22 24364
ostat.pl. ostat.komunikace 55 79862
ostat.pl. silnice 21 47741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4539
ostat.pl. zeleň 9 11507
Celkem KN 579 3029625
Par. DKM 373 2914199
Par. KMD 206 115426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 119
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2017
KMD 1:1000 19.10.2017 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.