k.ú.: 750123 - Dolní Vestec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 566112
zahrada 50 37399
ovoc. sad 1 3187
travní p. 83 775855
lesní poz 43 859119
vodní pl. nádrž umělá 1 2750
vodní pl. tok přirozený 1 713
vodní pl. tok umělý 1 1171
zast. pl. 47 19281
ostat.pl. jiná plocha 30 10204
ostat.pl. manipulační pl. 3 7550
ostat.pl. neplodná půda 15 7313
ostat.pl. ostat.komunikace 38 39817
ostat.pl. silnice 5 16620
Celkem KN 353 2347091
Par. DKM 353 2347091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
LV 65
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2007
DKM-KPÚ 23.06.2004 1:1000 01.09.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 26.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.