k.ú.: 750140 - Kocourov u Slavíkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 992094
zahrada 35 23308
travní p. 169 616915
lesní poz 71 634682
vodní pl. nádrž umělá 4 12228
vodní pl. rybník 9 200273
vodní pl. tok přirozený 34 19634
vodní pl. tok umělý 17 9081
vodní pl. zamokřená pl. 2 2784
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 473
zast. pl. 151 30883
ostat.pl. jiná plocha 108 44353
ostat.pl. manipulační pl. 1 349
ostat.pl. neplodná půda 13 5655
ostat.pl. ostat.komunikace 39 74515
ostat.pl. silnice 1 2708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9012
ostat.pl. zeleň 26 41271
Celkem KN 744 2720227
PK 6 6060
Celkem ZE 6 6060
Par. DKM 456 2590726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 13
č.p. ubyt.zař 6
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 150
LV 192
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.02.2012
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.