k.ú.: 750166 - Slavíkov u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1856021
zahrada 111 82963
ovoc. sad 1 4613
travní p. 122 924348
lesní poz 97 2060454
vodní pl. nádrž umělá 1 51
vodní pl. rybník 4 18415
vodní pl. tok přirozený 2 2585
vodní pl. tok umělý 8 7287
zast. pl. 125 53084
ostat.pl. jiná plocha 101 132404
ostat.pl. manipulační pl. 11 28646
ostat.pl. neplodná půda 2 1842
ostat.pl. ostat.komunikace 45 70264
ostat.pl. silnice 8 57975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2266
Celkem KN 754 5303218
Par. DKM 754 5303218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 115
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 154
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
DKM-KPÚ 14.07.2003 1:1000 18.12.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 30.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 20:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.