k.ú.: 750182 - Slavíkov u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574066 - Horní Radechová NUTS5 CZ0523574066
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 696904
zahrada 53 47367
ovoc. sad 4 10978
travní p. 53 293752
lesní poz 25 376273
vodní pl. nádrž umělá 2 1022
zast. pl. 55 19562
ostat.pl. jiná plocha 23 10729
ostat.pl. manipulační pl. 1 627
ostat.pl. neplodná půda 24 17032
ostat.pl. ostat.komunikace 30 24595
ostat.pl. silnice 2 24687
Celkem KN 302 1523528
Par. DKM 302 1523528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 55
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 81
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1995 ZMVM z r.1992 + KPÚ z r.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 15:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.