k.ú.: 750204 - Slavíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 1486263
zahrada 84 55051
travní p. 341 920662
lesní poz 49 707768
vodní pl. rybník 1 2257
vodní pl. tok přirozený 2 945
vodní pl. tok umělý 28 5928
zast. pl. 65 33756
ostat.pl. jiná plocha 19 6464
ostat.pl. manipulační pl. 7 4561
ostat.pl. neplodná půda 67 49961
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53311
ostat.pl. pohřeb. 1 1677
ostat.pl. silnice 6 38554
Celkem KN 1193 3367158
Par. KMD 1193 3367158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 64
LV 109
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
KM-D 1:2000 19.11.2004 16.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.