k.ú.: 750212 - Slavíkovice u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 545180 - Slavíkovice NUTS5 CZ0634545180
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1170 4530602
zahrada 140 78536
travní p. 175 192802
lesní poz 24 294068
vodní pl. nádrž umělá 1 3651
vodní pl. rybník 11 67939
vodní pl. tok umělý 98 24495
vodní pl. zamokřená pl. 13 13219
zast. pl. zbořeniště 3 661
zast. pl. 132 55766
ostat.pl. dráha 1 4780
ostat.pl. jiná plocha 103 56036
ostat.pl. manipulační pl. 34 12642
ostat.pl. neplodná půda 13 2976
ostat.pl. ostat.komunikace 139 90330
ostat.pl. pohřeb. 2 1979
ostat.pl. silnice 10 48535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2658
Celkem KN 2070 5481675
Par. KMD 2070 5481675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 132
LV 252
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.