k.ú.: 750263 - Žestov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545520 - Hořice na Šumavě NUTS5 CZ0312545520
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 16051
ovoc. sad 1 3293
travní p. mez, stráň 14 31608
travní p. 37 1154297
lesní poz 39 842401
vodní pl. rybník 1 749
vodní pl. tok přirozený 17 25673
vodní pl. tok umělý 1 741
vodní pl. zamokřená pl. 2 10909
zast. pl. společný dvůr 3 988
zast. pl. zbořeniště 2 2000
zast. pl. 20 4296
ostat.pl. dráha 2 14189
ostat.pl. jiná plocha 34 67094
ostat.pl. neplodná půda 12 6524
ostat.pl. ostat.komunikace 19 37056
ostat.pl. silnice 1 21917
Celkem KN 222 2239786
Par. DKM 162 1834370
Par. KMD 60 405416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 20
LV 40
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.09.2020 1:1000 17.09.2020 *)
KMD 1:1000 27.05.2016
DKM-KPÚ 31.03.2015 1:1000 31.03.2015 *) jedná se o KPÚ Šebanov zahrnující i 3 parcely z k.ú. Žestov
KM-D 1:1000 10.11.2000 27.05.2016
S-SK GS 1:2880 1826 10.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 17:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.