k.ú.: 750271 - Slavkov u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592579 - Slavkov NUTS5 CZ0722592579
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1169 3442870
zahrada 320 194388
ovoc. sad 3 15996
travní p. 724 3247256
lesní poz 428 5616354
vodní pl. nádrž umělá 3 5296
vodní pl. rybník 1 7733
vodní pl. tok přirozený 66 77185
vodní pl. zamokřená pl. 2 86649
zast. pl. zbořeniště 3 342
zast. pl. 371 160646
ostat.pl. jiná plocha 145 110818
ostat.pl. manipulační pl. 39 40067
ostat.pl. neplodná půda 22 7034
ostat.pl. ostat.komunikace 160 409313
ostat.pl. pohřeb. 1 5714
ostat.pl. silnice 15 79068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10231
ostat.pl. zeleň 121 238034
Celkem KN 3594 13754994
Par. DKM 3594 13754994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 266
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 348
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 807
spoluvlastník 1368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2009 na části k.ú.
DKM-KPÚ 11.03.2008 1:1000 04.04.2008 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.10.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.