k.ú.: 750298 - Slavkov pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588997 - Slavkov pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588997
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 11 5355
orná půda 601 1689221
zahrada školka 1 1113
zahrada 354 227795
ovoc. sad 11 23384
travní p. 404 625709
lesní poz 185 2218702
vodní pl. nádrž umělá 1 536
vodní pl. tok přirozený 9 16764
vodní pl. zamokřená pl. 3 674
zast. pl. zbořeniště 4 1149
zast. pl. 336 76692
ostat.pl. jiná plocha 73 80392
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1037
ostat.pl. manipulační pl. 57 13197
ostat.pl. neplodná půda 70 43200
ostat.pl. ostat.komunikace 228 118430
ostat.pl. silnice 57 39593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 20174
ostat.pl. zeleň 9 726
Celkem KN 2434 5203843
Par. DKM 20 64766
Par. KMD 2414 5139077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 328
LV 490
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 13.11.2000 28.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.