k.ú.: 750328 - Slavníč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548341 - Slavníč NUTS5 CZ0631548341
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 718756
zahrada 130 63038
ovoc. sad 1 2809
travní p. 164 435511
lesní poz 142 608860
vodní pl. nádrž umělá 5 10715
vodní pl. rybník 1 503
vodní pl. tok přirozený 6 6647
vodní pl. tok umělý 12 8700
vodní pl. zamokřená pl. 3 1419
zast. pl. 146 30269
ostat.pl. dráha 1 327
ostat.pl. dálnice 2 76403
ostat.pl. jiná plocha 35 54345
ostat.pl. manipulační pl. 15 9730
ostat.pl. neplodná půda 83 31900
ostat.pl. ostat.komunikace 92 54431
ostat.pl. silnice 5 20790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1858
Celkem KN 952 2137011
Par. KMD 952 2137011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 143
LV 188
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2014
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.