k.ú.: 750387 - Slavonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 650 3243612
zahrada 1045 545855
ovoc. sad 7 34086
travní p. 35 66560
lesní poz 15 70099
vodní pl. nádrž umělá 3 19596
vodní pl. tok přirozený 7 19729
vodní pl. zamokřená pl. 3 964
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 19 6082
zast. pl. 1292 388496
ostat.pl. dráha 2 37265
ostat.pl. dálnice 5 344360
ostat.pl. jiná plocha 334 312148
ostat.pl. manipulační pl. 68 62066
ostat.pl. neplodná půda 5 1210
ostat.pl. ostat.komunikace 248 273735
ostat.pl. pohřeb. 1 4491
ostat.pl. silnice 35 227065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 38947
ostat.pl. zeleň 109 67043
Celkem KN 3901 5763411
Par. DKM 3901 5763411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 505
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 185
bez čp/če bydlení 53
bez čp/če garáž 213
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 50
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 7
Celkem BUD 1225
byt.z. byt 271
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 361
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 31
Celkem JED 743
LV 1919
spoluvlastník 3240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
Ins. A 1:1000 01.01.1949 30.03.2001
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.