k.ú.: 750395 - Blažkov u Slavoňova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574457 - Slavoňov NUTS5 CZ0523574457
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 616530
zahrada 26 23132
ovoc. sad 7 15679
travní p. 50 161670
lesní poz 41 537971
vodní pl. nádrž umělá 2 295
vodní pl. tok přirozený 7 2642
zast. pl. 25 18646
ostat.pl. jiná plocha 4 2758
ostat.pl. neplodná půda 4 6413
ostat.pl. ostat.komunikace 22 23804
ostat.pl. silnice 2 17621
Celkem KN 257 1427161
Par. KMD 257 1427161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 24
LV 51
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
KM-D 1:2000 06.02.2001 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 06.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.