k.ú.: 750409 - Slavoňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574457 - Slavoňov NUTS5 CZ0523574457
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1334864
zahrada 96 68705
ovoc. sad 3 9824
travní p. 187 304768
lesní poz 108 576105
vodní pl. nádrž umělá 2 616
vodní pl. tok přirozený 3 5281
vodní pl. zamokřená pl. 1 1031
zast. pl. zbořeniště 2 514
zast. pl. 145 50536
ostat.pl. jiná plocha 39 27701
ostat.pl. manipulační pl. 20 10588
ostat.pl. neplodná půda 20 14771
ostat.pl. ostat.komunikace 62 60214
ostat.pl. pohřeb. 2 2947
ostat.pl. silnice 2 29994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2687
Celkem KN 948 2501146
Par. KMD 948 2501146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 33
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 137
LV 188
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2013
KM-D 1:2000 06.12.2000 16.04.2013
S-SK GS 1:2880 1840 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 23:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.