k.ú.: 750476 - Lipec u Slepotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575658 - Slepotice NUTS5 CZ0532575658
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1683413
zahrada 69 50800
ovoc. sad 1 5013
travní p. 19 7078
lesní poz 1 1060
vodní pl. nádrž umělá 2 344
vodní pl. tok přirozený 2 4253
vodní pl. tok umělý 2 468
zast. pl. 48 32317
ostat.pl. jiná plocha 3 275
ostat.pl. manipulační pl. 1 63
ostat.pl. ostat.komunikace 20 30962
ostat.pl. silnice 6 21254
ostat.pl. zeleň 1 1048
Celkem KN 315 1838348
Par. DKM 138 1697507
Par. KMD 177 140841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 46
LV 99
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2020 1:1000 31.07.2020 *) výměna vl. práv - KoPÚ Slepotice, Bělešovice, Lipec u Slepotic
KMD 1:1000 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1839 14.11.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.