k.ú.: 750590 - Slivenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 852 3497286
zahrada 937 514978
ovoc. sad 25 92173
travní p. 27 28867
lesní poz 30 222953
vodní pl. nádrž umělá 2 1003
vodní pl. tok přirozený 2 253
zast. pl. společný dvůr 5 14038
zast. pl. zbořeniště 7 983
zast. pl. 1544 276777
ostat.pl. dálnice 94 183672
ostat.pl. jiná plocha 315 274126
ostat.pl. manipulační pl. 92 101871
ostat.pl. neplodná půda 12 4758
ostat.pl. ostat.komunikace 237 256734
ostat.pl. pohřeb. 3 3929
ostat.pl. silnice 35 89362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20204
ostat.pl. zeleň 37 77265
Celkem KN 4259 5661232
Par. DKM 4259 5661232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 387
č.p. byt.dům 26
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 631
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 169
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1457
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 79
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 71
obč.z. garáž 21
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 207
LV 1658
spoluvlastník 2509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2014
DKM-KPÚ 08.09.2009 1:1000 08.09.2009 *) komplexní pozemková úprava - Lochkov
DKM-KPÚ 07.07.2008 1:1000 07.07.2008 *) jednoduchá pozemková úprava
THM-V 1:1000 01.01.1972 06.10.2014 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1900 07.07.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.