k.ú.: 750611 - Slopné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585769 - Slopné NUTS5 CZ0724585769
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 1706752
zahrada 243 204527
ovoc. sad 26 52616
travní p. 532 1566737
lesní poz 458 5420025
vodní pl. nádrž umělá 9 16256
vodní pl. tok přirozený 63 84124
zast. pl. 309 124224
ostat.pl. jiná plocha 98 21554
ostat.pl. manipulační pl. 40 32012
ostat.pl. mez, stráň 1 236
ostat.pl. neplodná půda 71 40684
ostat.pl. ostat.komunikace 206 264469
ostat.pl. silnice 82 18885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10238
ostat.pl. zeleň 83 71523
Celkem KN 2795 9634862
Par. DKM 2282 3863515
Par. KMD 512 5769156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 193
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 298
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 3
Celkem JED 7
LV 441
spoluvlastník 836

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2019
KMD 1:1000 28.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.11.2019 28.02.18241:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.05.2022 14:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.