k.ú.: 750654 - Sloup v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562050 - Sloup v Čechách NUTS5 CZ0511562050
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 124365
zahrada 343 183162
travní p. 556 2120277
lesní poz les s budovou 3 145
lesní poz 86 2658494
vodní pl. nádrž umělá 2 2330
vodní pl. rybník 2 17003
vodní pl. tok přirozený 16 11018
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 38
vodní pl. zamokřená pl. 16 7911
zast. pl. společný dvůr 13 1807
zast. pl. zbořeniště 26 7197
zast. pl. 544 105306
ostat.pl. jiná plocha 147 44679
ostat.pl. manipulační pl. 22 27904
ostat.pl. neplodná půda 151 120712
ostat.pl. ostat.komunikace 191 123610
ostat.pl. pohřeb. 1 5646
ostat.pl. silnice 17 77614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 100899
ostat.pl. zeleň 15 33450
Celkem KN 2215 5773567
Par. DKM 2215 5773567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 514
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 517
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2008 Od ověřeno TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.06.1990 30.10.2008 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Sloup (námitky 1990).
S-SK GS 1:2880 1843 15.06.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.