k.ú.: 750662 - Sloup v Moravském krasu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582352 - Sloup NUTS5 CZ0641582352
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 212775
zahrada 193 95031
ovoc. sad 8 15278
travní p. 242 611820
lesní poz les s budovou 2 102
lesní poz 102 6148212
vodní pl. nádrž umělá 1 5045
vodní pl. tok přirozený 44 71961
vodní pl. tok umělý 1 106
vodní pl. zamokřená pl. 3 10061
zast. pl. zbořeniště 1 683
zast. pl. 511 105404
ostat.pl. jiná plocha 151 63317
ostat.pl. manipulační pl. 7 3296
ostat.pl. neplodná půda 66 47671
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1697
ostat.pl. ostat.komunikace 183 146289
ostat.pl. pohřeb. 4 2454
ostat.pl. silnice 22 43703
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 58087
ostat.pl. zeleň 14 5064
Celkem KN 1805 7648056
Par. DKM 1805 7648056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 230
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 7
Celkem BUD 501
byt.z. byt 107
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 115
LV 649
spoluvlastník 988

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2004
DKM-KPÚ 29.07.2004 1:1000 29.07.2004 *)
ZMVM 1:2000 01.04.1988 14.12.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.