k.ú.: 750751 - Sluhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538779 - Sluhy NUTS5 CZ0209538779
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 3833367
zahrada 297 202675
ovoc. sad 2 3421
travní p. 10 69473
lesní poz 6 50998
vodní pl. nádrž umělá 2 331
vodní pl. rybník 2 36525
vodní pl. tok přirozený 30 18173
zast. pl. společný dvůr 3 278
zast. pl. 366 94338
ostat.pl. jiná plocha 62 32522
ostat.pl. manipulační pl. 7 15997
ostat.pl. neplodná půda 60 33951
ostat.pl. ostat.komunikace 99 112895
ostat.pl. pohřeb. 1 4132
ostat.pl. silnice 19 33230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12441
ostat.pl. zeleň 6 8994
Celkem KN 1207 4563741
Par. DKM 304 3420120
Par. KMD 903 1143621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 257
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 356
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 11
LV 440
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.01.2016 1:1000 20.01.2016 *)
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 20.01.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 20.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.